„Zeleni preokret: cirkularna ekonomija umetnosti i kulture“

Dijelimo informaciju o konferenciji!

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” i Desk Kreativna Evropa Srbija

„Zeleni preokret: cirkularna ekonomija umetnosti i kulture“