Ciljevi

Naši ciljevi su:

  • Primjena novih tehnologija u struci
  • Promocija i zaštita struke (zakonodavstvo, standardizacija struke i kontrola kvaliteta)
  • Zaštita kulturnog nasljeđa BiH u skladu sa međunarodnim standardima
  • Slobodan pristup informacijama
  • Razvoj savremenog informacijskog društva u BiH
  • Saradnja i partnerstvo (sa vladinim i poslovnim sektorom, drugim kulturnim i informacionim institucijama i td.), lokalna, regionalna i međunarodna strukovna saradnja
  • Promocija, usvajanje i implementacija međunarodnih standarda, te kontinuirano praćenje njihove primjene
  • Kontinuirana edukacija članova i korisnika
  • Izdavanje stručne literature