Misija

Misija Asocijacije je da potiče i učestvuje u izradi strategija razvoja biblioteka, arhiva i muzeja u informacijskom društvu, da ukaže na primjere dobre prakse u svijetu i u Bosni i Hercegovini, kao i da izdvoji i kritički predstavi najuspješnije strategije i inicijative, metodologije i projekte koji su doveli do značajnih rezultata i uspostavljanja nacionalnih strategija digitalizacije kulturne i naučne baštine.

Uz to se Asocijacija zalaže za promociju i zaštitu vrijednosti same struke (bibliotekara, arhivara, muzeologa i drugih informacijskih profesionalaca) u savremenom informacijskom društvu, za otvoren dijalog stručnjaka unutar različitosti njihovih struka i uopšte širenje baštenske pismenosti među njima, njihovim korisnicima i publikom.