Strategija

Asocijacija ima namjeru da pokrene inicijative za izradu nacionalnog projekta digitalizacije kulturne baštine Bosne i Hercegovine, da utiče na razvoj i prihvatanje politike digitalizacije kulturne i naučne građe da bi se u državnom proračunu osigurala finansijska sredstva i stvorili potrebni uvjeti kao što su tehnički i kadrovski, razvila  infrastruktura koja bi omogućila poticajnu klimu za pokretanje i izvršavanje projekata digitalizacije baštine.

Zajednički interes biblioteka, arhiva i muzeja jeste korištenje novih tehnologija kako bi se povećao pristup znanju i kulturnim izvorima u Bosni i Hercegovini, razvoj novih strategija i menadžmenta unutar institucija, uvođenje novih usluga, razvoj i upravljanje zbirkama kako bi se privukla publika i kako bi se kod javnosti povećao stepen svijesti o zadacima i aktivnostima ovih institucija.