Vizija

Kulturna baština Bosne i Hercegovine je sastavni dio evropskog kulturnog nasljeđa. Digitalizacija baštine omogućava ne samo pristup građi, već i da postane dio zajedničke i jedinstvene mreže znanja čiji je cilj očuvanje i vrednovanje ogromnog bogatstva evropske kulturne i naučne baštine.

Asocijacija će posebnu pažnju posvetiti pitanjima kako da se potakne stvaranje kvalitetnog digitalnog sadržaja u Bosni i Hercegovini, kako da se poboljša kvalitet usluga i unaprijede resursi, te će raditi na poboljšanju razmjene iskustava i znanja na ovom polju između bibliotekara, arhivista i muzeologa i poticati stvaranje zajedničkih digitalnih izvora.