VIII godišnja i Izborna skupština Asocijacije BAM

VIII godišnja i Izborna skupština Asocijacije BAM bit će održana 7.12.2022. godine u prostorijama Četvrte gimnazije Ilidža u 15.00 sati.

Dnevni red

  1. Izbor Radnog predsjedništva i predsjednika Skupštine, izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
  2. Otvaranje Skupštine i pozdrav predsjednice Asocijacije
  3. Izvještaj o radu Asocijacije BAM za period januar 2018. – 2022.
  4. Finasijski izvještaj Asocijacije BAM period 2018. – 2022.  godine
  5. Izbor novog rukovodstva i plan rada za Asocijacije BAM za  2023. godinu
  6. Prijem novih članova i obnovljeno članstvo
  7. Promocija Zbornika radova 10. međunarodne konferencije BAM 2018
  8. Tekuća pitanja

Pozivamo redovne članove Asocijacije BAM da uplate članarinu za zadnje tri godine (2020-2022) do ponedjeljka 5.12.2022. godine putem žiro računa UniCredit banke broj: 3383202200592158.

Godišnja članarina za fizička lica iznosi 20 KM, a za pravna lica 150 KM. Članarina se može izmiriti i lično na Skupštini.