Poziv na konferenciju: “Baštinske institucije u (post)digitalnom dobu”

Pozivamo Vas na konferenciju Asocijacije informacijskih stručnjaka: bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM) pod nazivom: “Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja:
Baštinske institucije u (post)digitalnom dobu“.
Sarajevo – Mostar
3-4. oktobar 2024.
Ovogodišnja konferencija fokusirat će se na ključna pitanja i izazove s kojima se susreću baštinske institucije u kontekstu digitalne transformacije. Želimo potaknuti produbljivanje veza i saradnju između biblioteka, arhiva i muzeja kako bismo zajednički kreirali inovativna rješenja i prilagodili se novim svjetskim tendencijama u oblasti informacijskih i humanističkih nauka – ali i na polju očuvanja baštine.
Radujemo se vašem prisustvu i aktivnom učešću u diskusijama, radionicama i predavanjima koja će obogatiti naše stručno znanje i pružiti nova saznanja o važnosti suradnje i zajedničkog djelovanja u postdigitalnom dobu.
Pozivamo Vas da nam se pridružite i ponudite Vaše promišljanje na neku od podtema konferencije:
  • Jačanje kapaciteta kulturnih profesionalaca u implementaciji digitalne kulture u njihovu institucionalnu agendu i promicanje svijesti o važnosti digitalne spremnosti i obuka kulturnih stručnjaka za otpornost i održivost institucija
  • Digitalna transformacija kulturnog naslijeđa
  • Dostupnost naslijeđa: biblioteke, arhivi i muzeji u eri digitalne (r)evolucije
  • Bezbjednost informacija / pohrana i zaštita podataka (digitalna / digitalizirana građa i bibliotečki / arhivski / muzejski resursi i data management)
  • Procesi konverzije materijala u digitalni format
  • Digitalni arhivi i očuvanje digitalnih resursa
  • Pristup elektronskim knjigama, člancima i drugim digitalnim resursima
  • Nastavak projekata digitalizacije i očuvanja kulturne baštine, uključujući stare knjige, rukopise i druge rijetke materijale.
Prijavu na konferenciju čini biografija i sažetak rada, koji trebaju biti dostavljeni na adresu elektronske pošte infoasocijacijabam@gmail.com do 1. juna 2024. godine ili putem online obrasca.
Molimo Vas da pratite službene kanale BAM kako biste bili obaviješteni o detaljima programa.