BAM – info

Poštovane kolege bibliotekari, arhivisti i muzeolozi

Uz veliku pomoć prethodnog rukovodstva obavještavamo vas da je novo rukovodstvo Asocijacije informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa počelo sa radom. S tim u vezi vas pozivamo da se uključite u rad Asocijacije. Prvi korak u implementaciji plana rada rukovodstva jeste omasovljavanje članstva Asocijacije BAM, na osnovu kojeg bi mogli formirati sekcije unutar Asocijacije BAM. Kroz rad sekcija plan je organizirati jednodnevne radionice u svrhu nadogradnje znanja članova Asocijacije iz oblasti digitalizacije, zaštite i promovisanja kulturne baštine BiH koje bi imale zadatak educirati i obnoviti znanje osoba koje rade u sektoru kulture. Kao dio plana rada u predstojećem periodu stoji i ponovno aktiviranje web stranice, preko koje će se kolegama plasirati najnovija dostignuća iz bibliotekarstva, arhivistike i muzeologije.  Asocijacija BAM će nastaviti razvijati saradnju sa srodnim udruženjima iz regiona, te kao krunu svog rada organizirati godišnju Međunarodnu konferenciju sa akcentom na saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Kroz rad sa kolegama BAM će pokušati utemeljiti nagrade za najbolje bibliotekare, arhiviste i muzeologe.

Da bi se svi planovi novog rukovodstva Asocijacije BAM mogli implementirati pozivamo Vas da se učlanite u skorije vrijeme ili da obnovite članstvo ukoliko ste član iz ranijeg perioda.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na našu Facebook stranicu ili mailom infoasocijacijabam@gmail.com