IN MEMORIAM

Biserka – Bisa Sabljaković
1951-2023.

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu 31. 01. 2023. god. održana je komemoracija za Biserku Sabljaković, istaknutu članicu Asocijacije i penzionisanu voditeljicu biblioteke Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Biserka je preminula 27. janurara, a od nje su se oprostili radne kolege iz biblioteke, profesori fakulteta, članovi Asocijacije BAM, porodica i prijatelji.

Ona je bila dugogodišnja istaknuta bibliotečka djelatnica. Tokom svog radnog vijeka koji je u cjelosti provela na Ekonomskom fakultetu, od 1976. do 2016. godine, a na poziciji rukovodioca biblioteke od 1992. godine postigla je izvanredne rezultate. Biblioteku Ekonomskog fakulteta pretvorila je u jednu od najmodernijih fakultetskih biblioteka u BiH.

Shvaćajući značaj profesionalnog udruživanja za razvoj struke i biblioteka u BiH, bila je član Društva bibliotekara BiH, a tokom i neposredno nakon rata i njegova predsjednica. Također, 2005. godine bila je jedna od osnivačica Asocijacije informaciijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa (Asocijacija BAM). Obnašala je funkciju sekretara i intenzivno radila na umrežavanju Asocijacije BAM sa drugim srodnim strukovnim udruženjima u regiji i šire. Sudjelovala je u organizaciji devet BAM konferencija koje su predstavljale važno mjesto susreta i razmjene iskustva za kolege u Bosni i Hercegovini (BiH) i regiji. Sudjelovala je u izdavanju Zbornika konferencije koji je ineksiran u bazama CEEOL i EBSCO.

Iza Biserke je ostalo preko 40 objavljenih stručnih radova, na desetine realizovanih projekata. Njen doprinos struci prepoznat je u vidu nagrade Mustafa Ćeman za doprinos razvoju bibliotekarstva koja joj je dodjeljena 2011. godine.

Biserka je imala nevjerovatnu profesionalnu energiju i entuzijazam, te nesvakidašnju volju za stalnim usavršavanjem i cjeloživotnim učenjem na što je podsticala i kolege u struci.
Posebno je isticala značaj strukovnog umrežavanja i djelovanja kroz Asocijaciju BAM koja je članica IFLA-e i EBLIDE.

Asocijacija BAM će kolegicu Biserku (našu Bisu) pamtiti po njenim ostvarenim rezultatima i dugotrajnom radu na osnaživanju, priznavanju i unapređenju bibliotečke struke kroz njen lični primjer rada u biblioteci Ekonomskog fakulteta, te angažmanu u strukovnim udruženjima posebno rad na pokretanju i razvoju Asocijacije BAM.

Asocijacija BAM nastavlja svoj rad i razvoj zacrtan u vizijama i idejama jedne od njenih osnivačica Biserke Sabljaković.

Članovi Asocijacije BAM