O asocijaciji

about

 

Dragi poslenici znanja, Biblioteke, Arhivi i Muzeji (BAM) su temeljne informacijske institucije namijenjene svim ljudima. U 21. stoljeću, vremenu globalizacije, novih tehnologija i vremenu neograničene i nezasite potrebe za znanjem, BAM dobijaju na značaju...

 

Pročitajte više...

IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

10. Međunarodna konferencija BAM

Ispis PDF

 

Deseta međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, pod nazivom "Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici", održana je 26 -27. 10. 2018. god. u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i Bugojnu

 

Na konferenciji je predstavljeno 17 izlaganja i dvije radionice, a prisustvovalo je preko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.  U 2019. godini planiran je izlazak 10 po redu Zbornika radova konferencije koji je dostupan u online bazama EBSCHO i CEEOL.

Tema konferencije prati smjernice "UN Agende 2030 za održivi razvoj" sa fokusom na 17 glavnih ciljeva zemalja članica UN-a, koji obuhvataju različita socijalna i ekonomska pitanja: siromaštvo, zdravlje, obrazovanje, klimatske promjene, ravnopravnost spolova, prirodne resurse, urbanizaciju, energiju, okoliš i socijalnu pravdu.

Prema smjernicama  IFLA-e zagovara se aktivnija uloga informacijskih i baštinskih institucija biblioteka, arhiva i muzeja u razvoju lokalnih zajednica i unapređivanju socijalnog i ekonomskog razvoja društva kroz omogućavanje pristupima i izvorima informacija za poboljšanje života i standarda, razvijanje rodne ravnopravnosti, obezbjeđivanje inkluzivnosti i kvalitetnog obrazovanja i smanjivanje nejednakosti.

Cilj konferncije je da nastavimo djelovati i jačati stručne zajednice bibliotekara, arhivista i muzeologa. S druge strane, važno je i da djelujemo u našim zajednicama i, u okviru promocija aktivnosti koje organizujemo, redovno ističemo kako doprinosimo realizaciji UN Agende 2030 i 17 ciljeva održivog razvoja.

One koji o bibliotekama, arhivima i muzeima odlučuju moraju shvatiti da su aktivnosti unutar ovih institucija direktno povezane s ciljevima UN Agende.

 

Lejla Hrelja iz Ureda UNESCO-a u Sarajevu istaknula je doprinos institucija kulture na ostvarenju ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030, koja je kroz 17 ciljeva (podciljeve i indikatore) postavila zadatke svijetu da se ide ka boljoj budućnosti. Institucije kulture umnogome, kaže, tome doprinose kroz različite segmente svog djelovanja.


Zagovaranjem informacijske i baštinske institucije unapređuju svoje mogućnosti i kvalitete, jačaju svoje kapacitete, te ostvaruju jači uticaj na vladajuće strukture i donošenja odluka u okviru zajednice.
 
Organizator konferencije je Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM), a suorganizatori su akademske, baštinske i informacijske institucije - Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Muzej Hercegovine, Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski arhiv Sarajeva, Mješovita srednja škola Bugojno i Četvrta gimnazija Ilidža.
 
Konferenciju su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Fondacija za bibliotečku djelatnost.

 

Sponzori konferencije

INFO-KOD

UNDP BiH

Turistička zajednica kantona Sarajevo

 

naslovna

Historijski muzej Bosne i Hercegovine

 

bugojno

Bugojno

 

 

Program konferencije BAM 2018

Ispis PDF

BAM 2018

10. međunarodna konferencija

Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja

 

JAVNO ZAGOVARANJE U SVRHU BOLJEG POZICIONIRANJA

BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA U ZAJEDNICI

 

26. oktobar 2018, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

27. oktobar 2018,  Kristalna sala Općine Bugojno, Bugojno

 

Petak, 26. 10. 2018.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

08:30 - 9:00

Registracija učesnika/ca

09:00 - 9:30

 

 

 

 

 

 

Dobrodošlica domaćina

Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine

Pozdravna riječ

Doc. dr. Lejla Hajdarpašić (Filozofski fakultet UNSA), predsjednica Programskog odbora

Agenda 2030

Siniša Šešum (UNESCO)

Obraćanje ispred Ministarstva

SESIJA I – POZVANA PREDAVANJA

09:30 - 10:00

 

Prof. dr. Maja Žumer (Univerzitet u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija)

IFLA Library Reference Model: The way forward

10:00 - 10:30

Vanja Jurilj (Hrvatska udruga školskih knjižničara, Zagreb, Hrvatska)

Samoodređenje - ključ za prijelaz od zanimanja do profesije

10:30 - 10:50

Pauza za kafu

SESIJA II – INFORMACIJSKA PISMENOST

10:50 - 11:05  

 

Prof. dr. Senada Dizdar, Mirko Musa (FFUNSA, SVEMO,   BiH)

Istraživanje infomacijske i informatičke pismenosti učenika i studenata u   Mostaru: studija slučaja

10:05 - 11:20      

Dr. sc. Beba E. Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, BiH)

Medijska i informacijska pismenost (MIL), biblioteke i savremeni obrazovni sistem

SESIJA III – ZAGOVARANJE – BIBLIOTEKE, ARHIVI, MUZEJI

11:20 - 12:20

 

Edita Bačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

Davorka Pšenica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatska

Javno zagovaranje (Radionica – pozvani predavači)

12:20 – 12:30

Pauza za kafu

SESIJA IV – LOKALNE ZAJEDNICE I PRISTUP INFORMACIJAMA

12:30 -12:45

 

Emira Kulenović (Biblioteka Sarajeva, BiH)

Pokretanje programa i projekata u zajednici kao dio društveno odgovornog poslovanja

12:45 - 13:00

 

 

Hadija Džigal Kriještorac (Biblioteka “Vuk Karadžić” Prijepolje, Srbija)

Realni i virtuelni prostor prijepoljske biblioteke u službi slobodnog pristupa znanju, informacijama i lokalnoj/regionalnoj kulturnoj baštini

13:00 - 13:15

 

Maša Mladenović (Gradska biblioteka, Subotica, Srbija)

Unapređenje vidljivosti web prezentacija ustanova kulture na Google pretraživaču

13:15 – 13:30

Esmir Bašić (Opća biblioteka Tešanj, Tešanj, BiH)

Školske biblioteke u funkciji afirmacije kulture čitanja

13:30 14:30

Ručak za učesnike/ice konferencije

SESIJA V – ARHIVI, MUZEJI, BIBLIOTEKE I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

14:30 – 14:45

 

Enisa Žunić (Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla, BiH)

Kultura kao roba: živi muzeji, arhivi i biblioteke

14:45 – 15:00

 

Madžida Smajkić (Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, BiH)

Zaštita arhivske i bibliotečke građe od bioloških oštećenja

15:00 – 15:15

 

 

Elma Hodžić (Historijski muzej Bosne i Hercegovine, BiH)

Muzej i društvo: zagovaranje kao mehanizam obogaćivanja muzejskih kolekcija (case study Historijski muzej BiH)

15:15 – 15:30

 

 

 

Jasmina Bajo, Javna biblioteka, Kotor, Crna Gora

Nataša Gobović, Pomorski fakultet, Kotor, Crna Gora

Obnovljena „Izložba dokumenata o događajima u vezi sa Ujedinjenjem Crne Gore i Boke Kotorske (1813 – 1814. godine)“ – primjer dobre prakse i saradnje biblioteka, arhiva i muzeja

15:30 – 15:45

Zoran Kisić (Narodna biblioteka Nevesinje, BiH)

Dugalića džamija – istorijski svjedok nevesinjske čaršije

SESIJA VI – DIGITALNI MODELI, DIGITALNI SERVISI

15:45 – 16:00

 

Džejla Khattab, M.A (FFUNSA, BiH)

Posredovanje arheološkog znanja: Izložba „ArcheoReality“

16:00 – 16:15

Ejla Ćurevac (Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, BiH)

Digitalna biblioteka Gazi Husrev-begove biblioteke : projekat digitalizacije stare periodike

16:15 – 16:30

Pauza za kafu

RADIONICE

16:30 - 17:30

 

Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, BiH)

Priče iz biblioteke - postizanje ciljeva UN agende 2030: kako, kada i zašto?

16:30 - 17:30

Džejla Khattab, Nadina Grebović-Lendo, studentice Katedre za bibliotekarstvo (FFUNSA, BiH)

ArcheoReality: Primjena aplikacije proširene stvarnosti hpReveal u informacijskim ustanovama (Poster)

17:30 - 18:00

Obilazak Historijskog muzeja uz kustosko vođenje

Subota, 27. 10. 2018.

Bugojno, Općina Bugojno, Kristalna sala

07:00

09:30

09:30 – 10:00

Polazak učesnika/ica ispred Zemaljskog muzeja za Bugojno

Dolazak učesnika/ica

Kafa dobrodošlice

SESIJA VII – UN AGENDA 2030 I IFLA

10:00 - 10:15

Pozdravna riječ

Načelnik Hasan Ajkunić, Općina Bugojno

10:15 - 10:30

 

 

Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, BiH)

Uloga biblioteka u ostvarivanju UN Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja –

rezultati ankete u Bosni i Hercegovini

10:30 - 10:45

Narcisa Rastoder (Ekonomski fakultet UNSA, BiH)

IFLA Global Vision

10:45 - 11:00

Zaključci i preporuke konferencije BAM 2018

11:00 - 13:30

Studijska posjeta (Prusac, Ajvatovica)

14:00 – 15:30

Ručak

16:00

Povratak u Sarajevo

POSTERSKA IZLAGANJA

GLAM projekat: galerije, biblioteke, arhivi i muzeji na internetu (PDF)

Aleksandra Popović, Oja Krinulović, Mile Stijepović, Đorđe Stakić (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, Srbija)

NB RS: KoBSON edukacije kao deo obrazovanja (PDF)

Tatjana Timotijević, Ana Đorđević, Boris Đenadić, Katarina Perić, Božidar Ivić (Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija)

Dugalića džamija – istorijski svjedok nevesinjske čaršije (PDF)

Zoran Kisić (Narodna biblioteka Nevesinje, BiH)

PROGRAMSKI ODBOR

doc. dr Lejla Hajdarpašić (Univerzitet u Sarajevu), prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović (Univerzitet u Sarajevu), dr. Amina Rizvanbegović Džuvić (Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića), Elma Hašimbegović (Historijski muzej BiH), doc. dr. Mario Hibert (Univerzitet u Sarajevu), Haris Zaimović (Historijski arhiv Sarajevo)

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Narcisa Puljek-Bubrić (Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića), Narcisa Rastoder (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika), Edin Topčić (Mješovita srednja škola Bugojno), Asim Krhan (Muzej Hercegovine), Elma Hodžić (Historijski muzej BiH), Azra Bečević-Šarenkapa (Zemaljski muzej BiH), Nihada Muratović (IV gimnazija Ilidža)

 

ORGANIZATOR

Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa - BAM

 

SUORGANIZATORI

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Mješovita srednja škola Bugojno, Muzej Hercegovine, Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine,

Četvrta gimnazija Ilidža i Historijski arhiv Sarajeva

 

Konferenciju BAM 2018 podržali

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Fondacija za bibliotečku djelatnost

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

Općina Bugojno

 

Sponzori

Info-kod

 

 

ON LINE PRIJAVA

Ispis PDF

 

 

POZIV ZA SLANJE ONLINE PRIJAVE I UČEŠĆE NA 10. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

 

JAVNO ZAGOVARANJE U SVRHU BOLJEG POZICIONIRANJA BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA U ZAJEDNICI

26. oktobar 2018., Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

27. oktobar 2018.,  Kristalna sala Općine Bugojno, Bugojno

 

 

Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa organizator je 10. međunarodne konferenciju BAM 2018 Evropske smjernice za saradnju biblioteka,arhiva i muzeja na temu: Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici. Prvi dan konferencije  održat će se u Sarajevu u Historijskom muzeju BiH 26. oktobra 2018. godine, a drugi dan u Bugojnu 27. oktobra 2018. godine u Kristalnoj Sali Općine Bugojno.

Zadovoljstvo nam je istaći da su pozvani predavači:

 

Prof. dr Maja Žumer – profesorica informacijskih znanosti Univerziteta u Ljubljani, a njeni istraživački interesi obuhvataju dizajn i evaluaciju sistema za pretraživanje informacija, interface krajnih korsnika, te njihovu upotrebljivost i konceptualno modeliranje. Bila je članica IFLA-in grupe za reviziju FRBR, te kopredsjedavajuća Radne grupe za FRSAD. Jedna je od autora IFLA LRM (Library Reference Model).

 

Vanja Jurilj - predsjednica je  Hrvatske udruge školskih knjižničara. Radila je  kao knjižničarka -informatorica u Knjižnicama grada Zagreba, posljednjih 17 godina u OŠ Antuna Mihanovića u Zagrebu kao školska knjižničarka. Članica je IFLA-ine sekcije za školske knjižničare. Dobitnica je Nagrade Višnja Šeta za poseban doprinos školskome knjižničarstvu u 2013. godini.

 

Edita Bačić iz Knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu i Davorka Pšenica iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu su pozvane voditeljice radionice na temu Javno zagovaranje.

Savremeni trendovi u knjižničarstvu nadilaze okvire klasičnog obrazovanja, a značaj stručnog usavršavanja vezanog za zagovaranje vezuje se uz nastojanje knjižničara da javnim djelovanjem promiču interese svojih knjižnica i knjižničarsva na lokalnoj i državnoj razini.

 

Više o konferenciji na: www.bam.ba

 

Online aplikacija za registraciju je otvorena putem linka:

 

https://goo.gl/forms/iL6AnffUUBT246vz1

 

Rok za prijavu je do 15.10.2018. godine

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida