O asocijaciji

about

 

Dragi poslenici znanja, Biblioteke, Arhivi i Muzeji (BAM) su temeljne informacijske institucije namijenjene svim ljudima. U 21. stoljeću, vremenu globalizacije, novih tehnologija i vremenu neograničene i nezasite potrebe za znanjem, BAM dobijaju na značaju...

 

Pročitajte više...

IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

Pogram konferencije BAM 2018

Ispis PDF

 

 

BAM 2018

10. međunarodna konferencija

Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja

 

JAVNO ZAGOVARANJE U SVRHU BOLJEG POZICIONIRANJA

BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA U ZAJEDNICI

 

26. oktobar 2018, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

27. oktobar 2018,  Kristalna sala Općine Bugojno, Bugojno

 

P R O G R A M

 

Petak, 26. 10. 2018.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

08:30 - 9:00

Registracija učesnika/ca

09:00 - 9:30

 

 

 

 

 

 

Dobrodošlica domaćina

Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine

Pozdravna riječ

Prof. dr. Lejla Hajdarpašić (Filozofski fakultet UNSA), predsjednica Programskog odobora

Agenda 2030

Siniša Šešum (UNESCO)

Obraćanje ispred Ministarstva

 

SESIJA I – POZVANA PREDAVANJA

09:30 - 10:00

 

 

10:00 - 10:30

 

Prof. dr. Maja Žumer (Univerzitet u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija)

IFLA Library Reference Model: The way forward

 

Vanja Jurilj (Hrvatska udruga školskih knjižničara, Zagreb, Hrvatska)

Samoodređenje - ključ za prijelaz od zanimanja do profesije

10:30 - 10:50

Pauza za kafu

SESIJA II – INFORMACIJSKA PISMENOST

10:50 - 11:05  

 

 

10:05 - 11:20       

Prof. dr. Senada Dizdar, Mirko Musa (FFUNSA, SVEMO,  BiH)

Istraživanje infomacijske i informatičke pismenosti učenika i studenata u  Mostaru: studija slučaja

 

Dr. sc. Beba E. Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, BiH)

Medijska i informacijska pismenost (MIL), biblioteke i savremeni obrazovni sistem

SESIJA III –  ZAGOVARANJE – BIBLIOTEKE, ARHIVI, MUZEJI

11:20 - 12:20 

 

Edita Bačić, Pravni fakultet Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Davorka Pšenica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatska

Javno zagovaranje (Radionica – pozvani predavači)

12:20 – 12:30

Pauza za kafu

SESIJA IV – LOKALNE ZAJEDNICE I PRISTUP INFORMACIJAMA

12:30 -12:45

 

 

12:45 - 13:00

 

 

 

13:00 - 13:15

 

 

13:15 – 13:30

Emira Kulenović (Biblioteka Sarajeva, BiH)

Pokretanje programa i projekata u zajednici kao dio društveno odgovornog poslovanja

 

Hadija Džigal Kriještorac (Biblioteka “Vuk Karadžić” Prijepolje, Srbija)

Realni i virtuelni prostor prijepoljske biblioteke u službi slobodnog pristupa znanju, informacijama i lokalnoj/regionalnoj kulturnoj baštini

 

Maša Mladenović (Gradska biblioteka, Subotica, Srbija)

Približavanje biblioteke  korisnicima putem interneta preko duštvenih mreža i sajta biblioteke prilagođenih tabletima I mobilnim telefonima. Kako u tri “klika” do željene informacije!

Esmir Bašić (Opća biblioteka Tešanj, Tešanj, BiH)

Školske biblioteke u funkciji  afirmacije kulture čitanja

13:30 14:30

Ručak za učesnike/ice konferencije

 

SESIJA V – ARHIVI, MUZEJI, BIBLIOTEKE I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

14:30 – 14:45

 

 

14:45 – 15:00

 

 

15:00 – 15:15

 

 

 

15:15 – 15:30

 

 

 

 

15:30 – 15:45

Enisa Žunić (Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla, BiH)

Kultura kao roba: živi muzeji, arhivi i biblioteke

 

Madžida Smajkić (Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, BiH)

Zaštita arhivske i bibliotečke građe od bioloških oštećenja

 

Elma Hodžić (Historijski muzej Bosne i Hercegovine, BiH)

Muzej i društvo: zagovaranje kao mehanizam obogaćivanja muzejskih kolekcija (case study Historijski muzej BiH)

 

Jasmina Bajo, Javna biblioteka, Kotor, Crna Gora

Nataša Gobović, Pomorski fakultet, Kotor, Crna Gora

Obnovljena „Izložba dokumenata o događajima u vezi sa Ujedinjenjem Crne Gore i Boke Kotorske (1813 – 1814. godine)“ – primjer dobre prakse i saradnje biblioteka, arhiva i muzeja

 

Zoran Kisić (Narodna biblioteka Nevesinje, BiH)

Dugalića džamija – istorijski svjedok nevesinjske čaršije

SESIJA VI – DIGITALNI MODELI, DIGITALNI SERVISI

15:45 – 16:00

 

 

16:00 – 16:15

Džejla Khattab, M.A (FFUNSA, BiH)

Posredovanje arheološkog znanja: Izložba „ArcheoReality“

 

Ejla Ćurevac (Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, BiH)

Digitalna biblioteka Gazi Husrev-begove biblioteke : projekat digitalizacije stare periodike

16:15 – 16:30

Pauza za kafu

 

RADIONICE

16:30 - 17:30 

 

 

16:30 - 17:30

Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, BiH)

Priče iz biblioteke - postizanje ciljeva UN agende 2030: kako, kada i zašto?

 

Džejla Khattab, M.A (FFUNSA, BiH)

ArcheoReality: Primjena aplikacije proširene stvarnosti hpReveal u informacijskim ustanovama

17:30 - 18:00

Obilazak Historijskog muzeja uz kustosko vođenje

 

Subota, 27. 10. 2018.

Bugojno, Općina Bugojno, Kristalna sala

 

07:00

09:30

09:30 – 10:00

Polazak učesnika/ica ispred Zemaljskog muzeja za Bugojno

Dolazak učesnika/ica

Kafa dobrodošlice

SESIJA VII – UN AGENDA 2030 I IFLA

10:00 - 10:15

Pozdravna riječ

Načelnik Hasan Ajkunić, Općina Bugojno

10:15 - 10:30

 

 

 

10:30 - 10:45

 

 

10:45 - 11:00

Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, BiH)

Uloga biblioteka u ostvarivanju UN Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja –

rezultati ankete u Bosni i Hercegovini

 

Narcisa Rastoder (Ekonomski fakultet UNSA, BiH)

IFLA Global Vision

 

Zaključci i preporuke konferencije BAM 2018

11:00 - 13:30

Studijska posjeta (Prusac, Ajvatovica)

14:00 – 15:30

Ručak

16:00

Povratak  u Sarajevo

 

 

POSTERSKA IZLAGANJA

GLAM projekat: galerije, biblioteke, arhivi i muzeji na internetu

Aleksandra Popović, Oja Krinulović, Mile Stijepović, Đorđe Stakić  (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, Srbija)

NB RS: KoBSON edukacije kao deo obrazovanja

Tatjana Timotijević, Ana Đorđević, Boris Đenadić, Katarina Perić, Božidar Ivić (Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija)

Dugalića džamija – istorijski svjedok nevesinjske čaršije

Zoran Kisić (Narodna biblioteka Nevesinje, BiH)


PROGRAMSKI ODBOR

doc. dr Lejla Hajdarpašić (Univerzitet u Sarajevu), dr. Elma Hašimbegović (Historijski muzej BiH), doc. dr. Mario Hibert (Univerzitet u Sarajevu), prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović (Univerzitet u Sarajevu), Amina Rizvanbegović Džuvić (Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića), Haris Zaimović (Historijski arhiv Sarajevo)

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Narcisa Puljek-Bubrić (Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića), Asim Krhan (Muzej Hercegovine), Azra Bečević-Šarenkapa (Zemaljski muzej BiH), Elma Hodžić (Historijski muzej BiH), Nihada Muratović (IV gimnazija Ilidža), Narcisa Rastoder (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika), Edin Topčić (Mješovita srednja škola Bugojno)

 

ORGANIZATOR

Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa - BAM

 

SUORGANIZATORI

Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevo, Muzej Hercegovine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Mješovita srednja škola Bugojno i Historijski arhiv Sarajeva.

 

Konferenciju BAM 2018 podržali

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Fondacija za bibliotečku djelatnost

Ministarsvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

Općina Bugojno

 

Sponzori

Info-kod

 

ON LINE PRIJAVA

Ispis PDF

 

 

POZIV ZA SLANJE ONLINE PRIJAVE I UČEŠĆE NA 10. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

 

JAVNO ZAGOVARANJE U SVRHU BOLJEG POZICIONIRANJA BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA U ZAJEDNICI

26. oktobar 2018., Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

27. oktobar 2018.,  Kristalna sala Općine Bugojno, Bugojno

 

 

Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa organizator je 10. međunarodne konferenciju BAM 2018 Evropske smjernice za saradnju biblioteka,arhiva i muzeja na temu: Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici. Prvi dan konferencije  održat će se u Sarajevu u Historijskom muzeju BiH 26. oktobra 2018. godine, a drugi dan u Bugojnu 27. oktobra 2018. godine u Kristalnoj Sali Općine Bugojno.

Zadovoljstvo nam je istaći da su pozvani predavači:

 

Prof. dr Maja Žumer – profesorica informacijskih znanosti Univerziteta u Ljubljani, a njeni istraživački interesi obuhvataju dizajn i evaluaciju sistema za pretraživanje informacija, interface krajnih korsnika, te njihovu upotrebljivost i konceptualno modeliranje. Bila je članica IFLA-in grupe za reviziju FRBR, te kopredsjedavajuća Radne grupe za FRSAD. Jedna je od autora IFLA LRM (Library Reference Model).

 

Vanja Jurilj - predsjednica je  Hrvatske udruge školskih knjižničara. Radila je  kao knjižničarka -informatorica u Knjižnicama grada Zagreba, posljednjih 17 godina u OŠ Antuna Mihanovića u Zagrebu kao školska knjižničarka. Članica je IFLA-ine sekcije za školske knjižničare. Dobitnica je Nagrade Višnja Šeta za poseban doprinos školskome knjižničarstvu u 2013. godini.

 

Edita Bačić iz Knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu i Davorka Pšenica iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu su pozvane voditeljice radionice na temu Javno zagovaranje.

Savremeni trendovi u knjižničarstvu nadilaze okvire klasičnog obrazovanja, a značaj stručnog usavršavanja vezanog za zagovaranje vezuje se uz nastojanje knjižničara da javnim djelovanjem promiču interese svojih knjižnica i knjižničarsva na lokalnoj i državnoj razini.

 

Više o konferenciji na: www.bam.ba

 

Online aplikacija za registraciju je otvorena putem linka:

 

https://goo.gl/forms/iL6AnffUUBT246vz1

 

Rok za prijavu je do 15.10.2018. godine

IFLA GLOBAL VISION DISCUSSION

Ispis PDF

IFLA GLOBAL VISION DISCUSSION – Radionica održana u BiH

U organizaciji Asocijacije BAM, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 11. jula održana je radionica IFLA Global Vision. Cilj radionice je predstavljanje inicijative IFLA Global Vision, ali i podsticanje bibliotekara BiH da daju doprinos izradi globalne vizije i definisanja zajedničkih interesa bibliotekara, kao i formuliranja konkretnih aktivnosti na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Voditeljica radionice je Narcisa Rastoder, generalni sekretar Asocijacije BAM, koja je ispred Asocijacije prisustvovala regionalnoj radionici IFLA Global Vision održanoj u Parizu 14-16. 05. 2018. godine.

Radionici su prisustvovali: Elvera Baralić, Mubera Bavčić, Azra Bečević-Šarenkapa, Ferida Bogućanin, Ejla Ćurevac, Hatidža Demirović, Amela Đelilović-Malešević, Aida Đikić, Nataša Filatov, Nevenka Hajdarović, Davorka Jelić, Emina Kešan, Amela Klačar, Amra Krzić, Mirha Mehović, Azemina Mulalić, Nihada Muratović, Narcisa Puljek – Bubrić, Beba E. Rašidović, Narcisa Rastoder, Biserka Sabljaković, Almedina Salihagić, Maja Sijerčić i Adisa Žero.

IFLA Global Vision je inicijativa globalnog povezivanja bibliotekara s ciljem stvaranja globalne vizije o tome kako da se biblioteke suoče sa izazovima koji se nalaze pred njima.

Rezultati i prijedlozi sa održanih radionica koji će putem izvještaja biti dostavljeni IFLA-i, bit će uvršteni u strategiju IFLA-e 2019-2024 koja će biti predstavljena na godišnjem kongresu IFLA-e.

Više o inicijativi IFLA Global Vision možete pročitati na:

https://www.ifla.org/globalvision

 

Izvještaj o radionici održanoj u Sarajevu možete pročitati na sljedećem linku.

 

foto

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida