Poziv za dostavljanje sažetaka posterskih izlaganja

Poštovane kolegice i kolege, zahvaljujemo se autoricama i autorima na sažecima koje smo dobili za Konferenciju „Baštinske institucije u (post)digitalnom dobu“.

U ovom postu Vas obavještavamo da je otvoren NOVI poziv: Poziv za dostavljanje sažetaka posterskih izlaganja za konferenciju “Baštinske institucije u (post)digitalnom dobu” Sarajevo – Mostar, 3-4. oktobar 2024.

Pozivamo vas da za konferenciju Asocijacije informacijskih stručnjaka: bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM) pod nazivom: Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Baštinske institucije u (post)digitalnom prijavite posterska izlaganja.

Prijava posterskog izlaganja treba sadržavati podatke o autoru/autorici (ime i prezime, institucija i kontakt e-mail), naslov i sažetak (do 200 riječi).

Prijave se dostavljaju do 1. 9. 2024. godine na e-mail adresu: m.rozajac@pfsa.unsa.ba ili putem online obrasca.

Molimo Vas da pratite službene kanale Asocijacije BAM kako biste bili detaljnije obaviješteni o konferenciji.

Web-stranica: bam.ba
FB stranica: www.facebook.com/profile.php?id=100064728487503