Zbornik sa 10. konferencije BAM

Print
Na sljedećem linku je dostupan Zbornik radova sa 10. međunarodne konferencije BAM koja se održala u oktobru 2018. godine.