O asocijaciji

about

 

Dragi poslenici znanja, Biblioteke, Arhivi i Muzeji (BAM) su temeljne informacijske institucije namijenjene svim ljudima. U 21. stoljeću, vremenu globalizacije, novih tehnologija i vremenu neograničene i nezasite potrebe za znanjem, BAM dobijaju na značaju...

 

Pročitajte više...

IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

„Inovacije u bibliotekarstvu-kakvu biblioteku želimo“

Print PDF

Asocijacija informacijih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzealaca (BAM) u sklopu regionalne saradnje sa Bibliotekarskim društvom Srbije  realizovala je stručni seminar „Inovacije u bibliotekarstvu-kakvu biblioteku želimo“, koji je održan 21.10. 2019. godine u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adila Zulfikarpašića. Seminar  je otvorila i pozdravila prisutne  Azra Bečević-Šarenkapa, predsjednica Asocijacije BAM, predavač je bila Beba Stanković, Bibliotekarsko društvo Srbije, a seminar je vodila Almedina Salihagić, Asocijacija BAM.  

Seminar se bavio temama kulturne diplomatije i projektnog menadžmenta u bibliotekama. Predavačica je dio svog međunarodnog iskustva pretočila u izlaganje, te su bibliotekari imali priliku da se upoznaju sa primjerima dobre prakse iz svjetskih biblioteka kroz realizaciju inovativnih projekata.

Cilj seminara bio je ukazati na mogućnosti razvoja projekata koji će jačati kapacitet biblioteke kao sigurnog mjesta za sve. Biblioteka treba i mora da bude mjesto povezivanja građana različitog doba, socijalnog statusa i obrazovanja. Na  seminaru je sudjelovalo 54 učesnika iz Sarajeva, Mostara, Busovače, Tešnja, Kalesije, Gračanice, Kaknja, Viteza, Zenice, Breze i Tuzle.  

Ono bez čega ovaj seminar  ne bi bio uspešan jeste odlična energija predavača i učesnika, te sjajne ideje za projekte predstavljene u praktičnom djelu radionice. Ovaj skup je bio prilika da se posvjedoči kako biblioteke već dugo, uz ispunjavanje svoje tradicionalne uloge čuvanja i posudbe knjiga i druge građe, aktivno djeluju kao poticateljice razvoja lokalnih zajednica, te na taj način posredno i razvoja  društva.


dscn6993  dscn6994


dscn7007  dscn7020


dscn7063  dscn7160

10. Međunarodna konferencija BAM

Print PDF

 

Deseta međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, pod nazivom "Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici", održana je 26 -27. 10. 2018. god. u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i Bugojnu

 

Na konferenciji je predstavljeno 17 izlaganja i dvije radionice, a prisustvovalo je preko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.  U 2019. godini planiran je izlazak 10 po redu Zbornika radova konferencije koji je dostupan u online bazama EBSCHO i CEEOL.

Tema konferencije prati smjernice "UN Agende 2030 za održivi razvoj" sa fokusom na 17 glavnih ciljeva zemalja članica UN-a, koji obuhvataju različita socijalna i ekonomska pitanja: siromaštvo, zdravlje, obrazovanje, klimatske promjene, ravnopravnost spolova, prirodne resurse, urbanizaciju, energiju, okoliš i socijalnu pravdu.

Prema smjernicama  IFLA-e zagovara se aktivnija uloga informacijskih i baštinskih institucija biblioteka, arhiva i muzeja u razvoju lokalnih zajednica i unapređivanju socijalnog i ekonomskog razvoja društva kroz omogućavanje pristupima i izvorima informacija za poboljšanje života i standarda, razvijanje rodne ravnopravnosti, obezbjeđivanje inkluzivnosti i kvalitetnog obrazovanja i smanjivanje nejednakosti.

Cilj konferncije je da nastavimo djelovati i jačati stručne zajednice bibliotekara, arhivista i muzeologa. S druge strane, važno je i da djelujemo u našim zajednicama i, u okviru promocija aktivnosti koje organizujemo, redovno ističemo kako doprinosimo realizaciji UN Agende 2030 i 17 ciljeva održivog razvoja.

One koji o bibliotekama, arhivima i muzeima odlučuju moraju shvatiti da su aktivnosti unutar ovih institucija direktno povezane s ciljevima UN Agende.

 

Lejla Hrelja iz Ureda UNESCO-a u Sarajevu istaknula je doprinos institucija kulture na ostvarenju ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030, koja je kroz 17 ciljeva (podciljeve i indikatore) postavila zadatke svijetu da se ide ka boljoj budućnosti. Institucije kulture umnogome, kaže, tome doprinose kroz različite segmente svog djelovanja.


Zagovaranjem informacijske i baštinske institucije unapređuju svoje mogućnosti i kvalitete, jačaju svoje kapacitete, te ostvaruju jači uticaj na vladajuće strukture i donošenja odluka u okviru zajednice.
 
Organizator konferencije je Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM), a suorganizatori su akademske, baštinske i informacijske institucije - Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Muzej Hercegovine, Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski arhiv Sarajeva, Mješovita srednja škola Bugojno i Četvrta gimnazija Ilidža.
 
Konferenciju su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Fondacija za bibliotečku djelatnost.

 

Sponzori konferencije

INFO-KOD

UNDP BiH

Turistička zajednica kantona Sarajevo

 

naslovna

Historijski muzej Bosne i Hercegovine

 

bugojno

Bugojno

 

 

Program konferencije BAM 2018

Print PDF

BAM 2018

10. međunarodna konferencija

Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja

 

JAVNO ZAGOVARANJE U SVRHU BOLJEG POZICIONIRANJA

BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA U ZAJEDNICI

 

26. oktobar 2018, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

27. oktobar 2018,  Kristalna sala Općine Bugojno, Bugojno

 

Petak, 26. 10. 2018.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

08:30 - 9:00

Registracija učesnika/ca

09:00 - 9:30

 

 

 

 

 

 

Dobrodošlica domaćina

Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine

Pozdravna riječ

Doc. dr. Lejla Hajdarpašić (Filozofski fakultet UNSA), predsjednica Programskog odbora

Agenda 2030

Siniša Šešum (UNESCO)

Obraćanje ispred Ministarstva

SESIJA I – POZVANA PREDAVANJA

09:30 - 10:00

 

Prof. dr. Maja Žumer (Univerzitet u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija)

IFLA Library Reference Model: The way forward

10:00 - 10:30

Vanja Jurilj (Hrvatska udruga školskih knjižničara, Zagreb, Hrvatska)

Samoodređenje - ključ za prijelaz od zanimanja do profesije

10:30 - 10:50

Pauza za kafu

SESIJA II – INFORMACIJSKA PISMENOST

10:50 - 11:05  

 

Prof. dr. Senada Dizdar, Mirko Musa (FFUNSA, SVEMO,   BiH)

Istraživanje infomacijske i informatičke pismenosti učenika i studenata u   Mostaru: studija slučaja

10:05 - 11:20      

Dr. sc. Beba E. Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, BiH)

Medijska i informacijska pismenost (MIL), biblioteke i savremeni obrazovni sistem

SESIJA III – ZAGOVARANJE – BIBLIOTEKE, ARHIVI, MUZEJI

11:20 - 12:20

 

Edita Bačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

Davorka Pšenica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatska

Javno zagovaranje (Radionica – pozvani predavači)

12:20 – 12:30

Pauza za kafu

SESIJA IV – LOKALNE ZAJEDNICE I PRISTUP INFORMACIJAMA

12:30 -12:45

 

Emira Kulenović (Biblioteka Sarajeva, BiH)

Pokretanje programa i projekata u zajednici kao dio društveno odgovornog poslovanja

12:45 - 13:00

 

 

Hadija Džigal Kriještorac (Biblioteka “Vuk Karadžić” Prijepolje, Srbija)

Realni i virtuelni prostor prijepoljske biblioteke u službi slobodnog pristupa znanju, informacijama i lokalnoj/regionalnoj kulturnoj baštini

13:00 - 13:15

 

Maša Mladenović (Gradska biblioteka, Subotica, Srbija)

Unapređenje vidljivosti web prezentacija ustanova kulture na Google pretraživaču

13:15 – 13:30

Esmir Bašić (Opća biblioteka Tešanj, Tešanj, BiH)

Školske biblioteke u funkciji afirmacije kulture čitanja

13:30 14:30

Ručak za učesnike/ice konferencije

SESIJA V – ARHIVI, MUZEJI, BIBLIOTEKE I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

14:30 – 14:45

 

Enisa Žunić (Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla, BiH)

Kultura kao roba: živi muzeji, arhivi i biblioteke

14:45 – 15:00

 

Madžida Smajkić (Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, BiH)

Zaštita arhivske i bibliotečke građe od bioloških oštećenja

15:00 – 15:15

 

 

Elma Hodžić (Historijski muzej Bosne i Hercegovine, BiH)

Muzej i društvo: zagovaranje kao mehanizam obogaćivanja muzejskih kolekcija (case study Historijski muzej BiH)

15:15 – 15:30

 

 

 

Jasmina Bajo, Javna biblioteka, Kotor, Crna Gora

Nataša Gobović, Pomorski fakultet, Kotor, Crna Gora

Obnovljena „Izložba dokumenata o događajima u vezi sa Ujedinjenjem Crne Gore i Boke Kotorske (1813 – 1814. godine)“ – primjer dobre prakse i saradnje biblioteka, arhiva i muzeja

15:30 – 15:45

Zoran Kisić (Narodna biblioteka Nevesinje, BiH)

Dugalića džamija – istorijski svjedok nevesinjske čaršije

SESIJA VI – DIGITALNI MODELI, DIGITALNI SERVISI

15:45 – 16:00

 

Džejla Khattab, M.A (FFUNSA, BiH)

Posredovanje arheološkog znanja: Izložba „ArcheoReality“

16:00 – 16:15

Ejla Ćurevac (Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, BiH)

Digitalna biblioteka Gazi Husrev-begove biblioteke : projekat digitalizacije stare periodike

16:15 – 16:30

Pauza za kafu

RADIONICE

16:30 - 17:30

 

Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, BiH)

Priče iz biblioteke - postizanje ciljeva UN agende 2030: kako, kada i zašto?

16:30 - 17:30

Džejla Khattab, Nadina Grebović-Lendo, studentice Katedre za bibliotekarstvo (FFUNSA, BiH)

ArcheoReality: Primjena aplikacije proširene stvarnosti hpReveal u informacijskim ustanovama (Poster)

17:30 - 18:00

Obilazak Historijskog muzeja uz kustosko vođenje

Subota, 27. 10. 2018.

Bugojno, Općina Bugojno, Kristalna sala

07:00

09:30

09:30 – 10:00

Polazak učesnika/ica ispred Zemaljskog muzeja za Bugojno

Dolazak učesnika/ica

Kafa dobrodošlice

SESIJA VII – UN AGENDA 2030 I IFLA

10:00 - 10:15

Pozdravna riječ

Načelnik Hasan Ajkunić, Općina Bugojno

10:15 - 10:30

 

 

Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, BiH)

Uloga biblioteka u ostvarivanju UN Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja –

rezultati ankete u Bosni i Hercegovini

10:30 - 10:45

Narcisa Rastoder (Ekonomski fakultet UNSA, BiH)

IFLA Global Vision

10:45 - 11:00

Zaključci i preporuke konferencije BAM 2018

11:00 - 13:30

Studijska posjeta (Prusac, Ajvatovica)

14:00 – 15:30

Ručak

16:00

Povratak u Sarajevo

POSTERSKA IZLAGANJA

GLAM projekat: galerije, biblioteke, arhivi i muzeji na internetu (PDF)

Aleksandra Popović, Oja Krinulović, Mile Stijepović, Đorđe Stakić (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, Srbija)

NB RS: KoBSON edukacije kao deo obrazovanja (PDF)

Tatjana Timotijević, Ana Đorđević, Boris Đenadić, Katarina Perić, Božidar Ivić (Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija)

Dugalića džamija – istorijski svjedok nevesinjske čaršije (PDF)

Zoran Kisić (Narodna biblioteka Nevesinje, BiH)

PROGRAMSKI ODBOR

doc. dr Lejla Hajdarpašić (Univerzitet u Sarajevu), prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović (Univerzitet u Sarajevu), dr. Amina Rizvanbegović Džuvić (Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića), Elma Hašimbegović (Historijski muzej BiH), doc. dr. Mario Hibert (Univerzitet u Sarajevu), Haris Zaimović (Historijski arhiv Sarajevo)

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Narcisa Puljek-Bubrić (Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića), Narcisa Rastoder (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika), Edin Topčić (Mješovita srednja škola Bugojno), Asim Krhan (Muzej Hercegovine), Elma Hodžić (Historijski muzej BiH), Azra Bečević-Šarenkapa (Zemaljski muzej BiH), Nihada Muratović (IV gimnazija Ilidža)

 

ORGANIZATOR

Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa - BAM

 

SUORGANIZATORI

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Mješovita srednja škola Bugojno, Muzej Hercegovine, Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine,

Četvrta gimnazija Ilidža i Historijski arhiv Sarajeva

 

Konferenciju BAM 2018 podržali

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Fondacija za bibliotečku djelatnost

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

Općina Bugojno

 

Sponzori

Info-kod

 

 

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida