IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

ICSL 2011

Print PDF

7. međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu (ICSL) održat će se od 17. do 20. aprila 2011. godine sa glavnom temom ''Politika. Ideologija. Bibliotekarstvo'' u prostorijama Mediacentra u Sarajevu. 

Organizatori ICSL 2011 su: Fondacija Kemal Bakaršić - Sarajevo, Central and Eastern European Online Library - Frankfurt a/M, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, IKD "University Press" doo - Sarajevo, a suorganizatori: Mediacentar - Sarajevo, Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa - BAM, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH - Sarajevo, JU Biblioteka Sarajeva i TKD "Šahinpašić" - Sarajevo.

Više...

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida