IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

V savjetovanje o reformi visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu

Print PDF

V savjetovanje o reformi visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu sa glavnom temom „Daljnji trendovi reforme visokog obrazovanja po bolonjskim principima“ održat će se od 14. do 15. aprila 2011. godine. Svečano otvaranje i plenarna izlaganja bit će prezentirana u četvrtak, 14. aprila,  u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Drugi dan predviđen je za izlaganja raspoređena po naučnim grupacijama i to:

1. Grupacija medicinskih nauka – Farmaceutski fakultet
2. Grupacija tehničkih nauka – zajednički amfiteatar Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta
3. Grupacija društvenih nauka – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
4. Grupacija humanističkih nauka – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
5. Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka – Šumarski fakultet
6. Grupacija umjetnosti – Svečana sala Rektorata

Više...

 

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida