IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

Naučni skup ''60 godina Muzeja Hercegovine u Mostaru“

Print PDF

Muzej Hercegovine u Mostaru obilježava 60 godina postojanja. Tim povodom organizira naučni skup pod nazivom ''60 godina Muzeja Hercegovine u Mostaru'' koji će se održati 19. januara u hotelu Bristol sa početkom u 9:00 sati.

Pregled predavača i tema na naučnom skupu ''60 godina Muzeja Hercegovine u Mostaru''

(radna verzija, moguće manje korekcije satnice) 
 

09:00 Pozdravna i uvodna riječ direktora Muzeja Hercegovine Mostar Asima Krhana

09:15 Pozdravna riječ predstavnika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te Grada Mostara

09:30   Mr. Tomo Anđelić, historičar, arheolog, dugogodišnji radnik Muzeja Hercegovine Mostar

Tema:  Arheologija Muzeja Hercegovine

09:50  Dr. Svetlana Bajić, etnolog, muzejski savjetnik, načelnik Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja u Sarajevu

Tema: Hercegovačke narodne nošnje

10:10  Mr. Anđelko Zelenika, historičar umjetnosti, dugogodišnji radnik Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture

Tema: Saradnja Muzeja Hercegovine i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture

10:30  Kafe pauza

10:45  Zlatko Zvonić, historičar umjetnosti, kustos u Muzeju Hercegovine

Tema: Muzej Stari most

11:05  Dr. Husnija Kamberović, historičar, direktor Historijskog instituta Sarajevo

Tema: Imenovanje Džemala Bijedića za predsjednika SIV-a SFRJ 1971. godine

11:25  Dr. Ibrahim Kajan, književnik, v.d. dekan Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru

Tema: Pisci mostarskih stoljeća- u mostarskom Muzeju Hercegovine

11:45  Mr. Ivan Kordić, profesor hrvatskog jezika

Tema: Kulturne prilike u Mostaru krajem 19 i početkom 20 stoljeća, s osvrtom na mostarski književni krug

12:05  Kafe pauza

12:20  Dr. Medhija Maglajlić, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BIH 
Tema: Iščezli dani Hamze Hume

12:45  Nadina Grebović, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Specijalne zbirke

Tema: Virtualna izložba-korak naprijed

13:05  Ručak

14:00  Mr. Azra Bečević-Šarenkapa, viši konzervator u Zemaljskom muzeju BiH

Tema: Preventivna zaštita i konzervacija muzejskih predmeta-na primjeru Muzeja Hercegovine u Mostaru

14:20  Aida Kovačević, profesor historije, Stručni savjetnik u Pedagoškom zavodu Mostar za nastavu historije

Tema: Muzej Hercegovine kao obrazovni resurs

14:45  Selma Rizvić, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Tema: Kreiranje digitalnog sadržaja za muzeje u BiH


Priložen referat Mr. Šaban Zahirović, direktor Arhiva BiH

Tema: Arhivska građa u muzejima, zaštita, obrada i korištenje

(Preuzeto sa sajta Muzeja Hercegovine)

 

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida