IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

III Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja i primjeni Bolonjskih principa

Print PDF

Sarajevo, 24. - 25. aprila 2009. godine

Organizator: Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Prvi dan Savjetovanja: amfiteatar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Drugi dan Savjetovanja:


1. Grupacija medicinskih nauka: amfiteatar Veterinarskog fakulteta,
2. Grupacija tehničkih nauka: amfiteatar Elektrotehničkog fakulteta,
3. Grupacija društvenih nauka: amfiteatar Fakulteta političkih nauka,
4. Grupacija humanističkih nauka: amfiteatar Fakulteta islamskih nauka,
5. Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka: amfiteatar Prirodno-matematičkog fakulteta,
6. Grupacija umjetnosti: Svečana sala Rektorata,
7. Biblioteke: amfiteatar Filozofskog fakulteta.

Registracija do 15. aprila 2009. godine.

Više o Savjetovanju i referatima.

 

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida