IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

ICSL 2009

Print PDF

 Image

Za ostale informacije i prijave obratiti se na:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ili na adresu:


IKD UNIVERSITY PRESS doo
PO Box 420
71 000 SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
Fax: ++ 387 33 71 35 86

Zadnji datum za prijave je:

05.04.2009.

Program

5. međunarodni susret bibliotekara slavista održat će se U Sarajevu od 18. do 22. aprila 2009. godine.

Glavna tema susreta: Vratiti korisnike u biblioteke

Na susretima će se pokušati odgovoriti na pitanja:

  • Ko su korisnici danas?
  • Da li su se njihove potrebe promijenile u zadnja dva desetljeća?
  • Koliko su nove tehnologije uticale na njihovu percepciju biblioteke?
  • Šta korisnici danas žele od nas?
  • Šta bibliotekari mogu ponuditi danas?
  • Koja je razlika u tipu, kvaliteti i obimu usluga danas u odnosu na jučer?
  • Šta nam to donosi korisničko sutra?
  • Da li zaista postoji Biblioteka 2.0?
  • Kakav je anticipirani odnos između Bibliotekara 2.0 i Korisnika 2.0?
   

 

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida