BAM konferencija 2011

Print

bam2011

5. međunarodna konferencija
 Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja
 
PRAVNE NORME, STANDARDI I PREPORUKE
 
Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 7. oktobar 2011.
Mostar, Narodna biblioteka Mostar i Muzej Hercegovine, 8. oktobar 2011.

Program konferencije; Sažeci; Zaključci i preporuke

Suorganizatori; Partneri, sponzori i donatori; Fotografije sa skupa

Upute autori(ca)ma za Zbornik radova BAM 2011


PROGRAM

7. oktobar 2011.
Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

08:00 – 09:00

Registracija učesnika/ica

09:00 – 10:30

Otvorenje, dobrodošlica i umjetnička numera

Pravne norme, standardi i preporuke u lokalnoj zajednici za Biblioteke, Arhive i Muzeje

Amra Rešidbegović, Vasvija Kapo (NUB BiH): Bibliotečka legislativa na snazi i na djelu (PPT)
Marica Filipović (Zemaljski muzej BiH): Pravni status Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
Aleksandra Horvat, pozvani predavač (Filozofski fakultet u Zagrebu): Autorsko pravo kao prepreka opsežnoj digitalizaciji kulturne baštine (PPT)
10:30 – 11:00

Pauza za posterska izlaganja

11:00 – 12:45

Sesija I -Pravne norme, standardi i preporuke za biblioteke i arhive u regionu i evropskoj zajednici

Vesna Injac, pozvani predavač (Narodna biblioteka Srbije): Novi bibliotečki zakoni i standardi u Srbiji (PPT)
Senada Dizdar i Lejla Hajdarpašić (Filozofski fakultet u Sarajevu): Znakovita novina konsolidiranog ISBD-a: Skupina 0 (Skupina oblika sadržaja i vrste medija) (PPT)
Dragica Radetić (Narodna biblioteka Bor, Srbija): Standardi - poimanje stvarnosti i razvoja izvan okvira zadatog modela (PPT)
Danijel Hopić (MDGF, BiH): Poboljšanje statističko-informacionog sistema u oblasti kulture
Elena Tîrziman (National Library of Romania): The intellectual property rights towards digital environment
Enes Kujundžić (BiH): Humanistička baština, institucije memorije i digitalno doba predstavljanje knjige
Iulian Herciu (ProQuest): 5 reasons for a partnership with Proquest

12:45 – 13:00

Pauza

13:00 – 14:45

Sesija II -Pravne norme, standardi i preporuke za biblioteke i arhive u Bosni i Hercegovini i evropskoj zajednici

Françoise Pellé, pozvani predavač (ISSN International Centre in Paris): ISSN: an international standard (PPT)
Biserka Sabljaković, Ferida Bogućanin, Narcisa Rastoder (BIC Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Šumarski fakultet u Sarajevu): Fakultetske biblioteke u okviru pravnih normi i standarda : kako ih primijeniti i promijeniti (PPT)
Aras Borić (Biblioteka Univerziteta u Zenici): Upravljanje sistemom kvaliteta u Univerzitetskoj biblioteci u Zenici u kontekstu integriranog univerziteta i implementacije bibliotečkih standarda (PPT)
Zijada Đurđević-Alidžanović (NUB BiH): Primjena standarda za prostore javnih biblioteka – bh. iskustva (PPT)
Almedina Salihagić (Biblioteka i dokumentacioni centar Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH): Bibliotečki standardi, prednosti i nedostaci na primjerima iz prakse (PPT)
Amina Abdulahović (Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo): Školski bibliotekar u zemlji pravilnika i standarda (PPT)
Edin Topčić (MSTŠ Travnik): (Ne)Zakonski rad biblioteka srednjih škola u Srednjobosanskom Kantonu (PPT)
Enes Kujundžić (BiH): Pametna školska biblioteka: na tragu IFLA/UNESCO Smjernica za školske biblioteke
Izet Šabotić (Arhiv tuzlanskog kantona): Primjena međunarodnih pravnih i društvenih akata u sistemu zaštite kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini (PPT)
Selma Isić (Arhiv tuzlanskog kantona): Arhivska djelatnost Bosne i Hercegovine i arhivski standardi (PPT)
Dragan Nikolić (EBSCO Publishing): EBSCO (PPT)

14:45 – 15:30

Radionice

Zijada Rahimić (Ekonomski fakultet u Sarajevu): Problemi u komuniciranju – nerazumijevanje (PPT)
Amra Madžarević (Muzej Sarajeva): Kulturna baština i baštinske ustanove na turističkim web stranicama

15:30

Ručak

15:50

Fakultativni obilazak Zemaljskog muzeja BiH

8. oktobar 2011.
Mostar, Muzej Hercegovine i Narodna biblioteka Mostar

11:00 – 12:00
Sesija III - Pravne norme, standardi i preporuke za muzeje u BiH i u regionu
Asim Krhan (Muzej Hercegovine): Muzej Hercegovine - Interpretacijski centar (PPT)
Goranka Horjan (Muzej hrvatskog Zagorja, Hrvatska): Propisi i standardi kroz muzejsku praksu (PPT)
Vlatka Filipčić Maligec (Muzej seljačkih buna, Hrvatska): Digitalizacija muzejskih zbirki (PPT)
Mirko Marković (Biblioteka grada Beograda, Srbija): IT 65 + i moji baka i deka koriste računar (PPT)
Alma Leka (Historijski muzej BiH) i Dražen Kotrošan (Zemaljski muzej BiH): Zakonska legislativa i standardi za muzejsku djelatnost u Bosni i Hercegovini – iskustva i problemi u primjeni

12:00 – 12:30
Diskusija, Zaključci i preporuke BAM 2011
12:30
Obilazak znamenitosti i zajednički ručak

 

Posterska izlaganja

Vera Petrović i Marija Bulatović (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“): Standardi za biblioteke univerziteta u visokoškolskim bibliotekama na teritoriji Centralne Srbije

Muamera Smajić (NUB BiH): Jedanaest faza životnog ciklusa informacijske pismenosti

Nihada Muratović (Četvrta gimnazija Ilidža): Moja (ljudska) prava u školskoj biblioteci

Minela Đelmo (Akademija nauka i umjetnosti BiH): RUSA smjernice za izradu bibliografije

Vasvija Kapo (NUB BiH): Autorska i srodna prava: mehanizmi zaštite

Ferida Bogućanin (Šumarski fakultet Sarajevo), Elvera Baralić (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo) i Nataša Milićević (Prirodno-matematički fakultet Sarajevo): Korak dva ... do standarda : Biblioteke Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka Univerziteta u
Sarajevu

Milutin Šahović (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“): Rezultati automatizovane
pozajmice u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“

Mirko Marković (Biblioteka grada Beograda): IT 65 + i moji baka i deka koriste računar

Maja Đorđević (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“): Matične funkcije univerzitetske
biblioteke u “Zakonu o bibliotečko-informacionoj delatnosti”