IFLA GLOBAL VISION DISCUSSION

Ispis

IFLA GLOBAL VISION DISCUSSION – Radionica održana u BiH

U organizaciji Asocijacije BAM, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 11. jula održana je radionica IFLA Global Vision. Cilj radionice je predstavljanje inicijative IFLA Global Vision, ali i podsticanje bibliotekara BiH da daju doprinos izradi globalne vizije i definisanja zajedničkih interesa bibliotekara, kao i formuliranja konkretnih aktivnosti na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Voditeljica radionice je Narcisa Rastoder, generalni sekretar Asocijacije BAM, koja je ispred Asocijacije prisustvovala regionalnoj radionici IFLA Global Vision održanoj u Parizu 14-16. 05. 2018. godine.

Radionici su prisustvovali: Elvera Baralić, Mubera Bavčić, Azra Bečević-Šarenkapa, Ferida Bogućanin, Ejla Ćurevac, Hatidža Demirović, Amela Đelilović-Malešević, Aida Đikić, Nataša Filatov, Nevenka Hajdarović, Davorka Jelić, Emina Kešan, Amela Klačar, Amra Krzić, Mirha Mehović, Azemina Mulalić, Nihada Muratović, Narcisa Puljek – Bubrić, Beba E. Rašidović, Narcisa Rastoder, Biserka Sabljaković, Almedina Salihagić, Maja Sijerčić i Adisa Žero.

IFLA Global Vision je inicijativa globalnog povezivanja bibliotekara s ciljem stvaranja globalne vizije o tome kako da se biblioteke suoče sa izazovima koji se nalaze pred njima.

Rezultati i prijedlozi sa održanih radionica koji će putem izvještaja biti dostavljeni IFLA-i, bit će uvršteni u strategiju IFLA-e 2019-2024 koja će biti predstavljena na godišnjem kongresu IFLA-e.

Više o inicijativi IFLA Global Vision možete pročitati na:

https://www.ifla.org/globalvision

 

Izvještaj o radionici održanoj u Sarajevu možete pročitati na sljedećem linku.

 

foto