IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

BAM
Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa

Adresa:
c/o Ekonomski fakultet, Trg oslobođenja – Alije Izetbegovića br. 1
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
71 000

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, vidljiva je samo ako je uključen Javascript.
Fax: + 387 33 275 969

Info: Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa

Predsjednica Asocijacije: mr. Azra Bečević-Šarenkapa,
Generalni sekretar: Narcisa Rastoder, MA


Web redakcija: Azra Bečević-Šarenkapa, Narcisa Rastoder

 
Spremanje informacija u obliku vKartice


Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida