IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

Muzej Hercegovine Mostar 15.11.2019

Ispis PDF

Asocijacija informacijih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzealaca (BAM) je u Muzeju Hercegovine u Mostaru realizovala stručni seminar „Preventivna konzervacija u muzejskim zbirkama“, koji je održan 15.11. 2019. godine. Seminar su otvorili i pozdravili prisutne Asim Krhan, direktor Muzeja Hercegovine i Azra Bečević-Šarenkapa, predsjednica Asocijacije BAM.

Voditelj seminara je bila mr.Azra Bečević-Šarenkapa, viši konzervator, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

Prvi dio seminara je bio fokusiran na definiranje konzervacije kao nauke, sa osnovnim definicijama i podjelama (preventivna konzervacija, aktivna konzervacija i restauracija), te osnovama zaštite prikom rada sa muzejskim eksponatima. Također je govorilo o osnovnim etičkim principima u konzervaciji. Osim toga predstavljen je i pregled osnovnih vrsta tretmana i načina konzerviranja eksponata izrađenih od različitih vrsta materijala. Poseban fokus je stavljen na tipove prijetnji u muzejskim zbirkama kao i 10 agenata propadanja muzejskih zbirki, kao i načinie na koje oni utječu na različite materijale kao i preporuke za smanjivanje efekata njegovih djelovanja.  Drugi dio seminara je bio fokusiran na deponovanje muzejskih eksponata, načine pakovanja za deponovanje ili transport, kao i načine rukovanja sa muzejskim eksponatima.

Na  seminaru je sudjelovao 21 učesnik,  iz oblasti zaštite kulturne baštine, kao i bibliotekari iz Sarajeva, Mostara, Zenice, Kreševa i Jajca. 

Ono bez čega ovaj seminar ne bi bio uspješan jeste odlična energija predavača i učesnika kao i razmjenjivanje ideja, kako na najbolji način ostvariti ciljeve i sačuvati našu pokretnu kulturnu baštinu.

dscn7846

dscn7863

dscn7881

dscn7888

dscn8008

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida