IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

10. Međunarodna konferencija BAM

Ispis PDF

 

Deseta međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, pod nazivom "Javno zagovaranje u svrhu boljeg pozicioniranja biblioteka, arhiva i muzeja u zajednici", održana je 26 -27. 10. 2018. god. u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i Bugojnu

 

Na konferenciji je predstavljeno 17 izlaganja i dvije radionice, a prisustvovalo je preko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.  U 2019. godini planiran je izlazak 10 po redu Zbornika radova konferencije koji je dostupan u online bazama EBSCHO i CEEOL.

Tema konferencije prati smjernice "UN Agende 2030 za održivi razvoj" sa fokusom na 17 glavnih ciljeva zemalja članica UN-a, koji obuhvataju različita socijalna i ekonomska pitanja: siromaštvo, zdravlje, obrazovanje, klimatske promjene, ravnopravnost spolova, prirodne resurse, urbanizaciju, energiju, okoliš i socijalnu pravdu.

Prema smjernicama  IFLA-e zagovara se aktivnija uloga informacijskih i baštinskih institucija biblioteka, arhiva i muzeja u razvoju lokalnih zajednica i unapređivanju socijalnog i ekonomskog razvoja društva kroz omogućavanje pristupima i izvorima informacija za poboljšanje života i standarda, razvijanje rodne ravnopravnosti, obezbjeđivanje inkluzivnosti i kvalitetnog obrazovanja i smanjivanje nejednakosti.

Cilj konferncije je da nastavimo djelovati i jačati stručne zajednice bibliotekara, arhivista i muzeologa. S druge strane, važno je i da djelujemo u našim zajednicama i, u okviru promocija aktivnosti koje organizujemo, redovno ističemo kako doprinosimo realizaciji UN Agende 2030 i 17 ciljeva održivog razvoja.

One koji o bibliotekama, arhivima i muzeima odlučuju moraju shvatiti da su aktivnosti unutar ovih institucija direktno povezane s ciljevima UN Agende.

 

Lejla Hrelja iz Ureda UNESCO-a u Sarajevu istaknula je doprinos institucija kulture na ostvarenju ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030, koja je kroz 17 ciljeva (podciljeve i indikatore) postavila zadatke svijetu da se ide ka boljoj budućnosti. Institucije kulture umnogome, kaže, tome doprinose kroz različite segmente svog djelovanja.


Zagovaranjem informacijske i baštinske institucije unapređuju svoje mogućnosti i kvalitete, jačaju svoje kapacitete, te ostvaruju jači uticaj na vladajuće strukture i donošenja odluka u okviru zajednice.
 
Organizator konferencije je Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM), a suorganizatori su akademske, baštinske i informacijske institucije - Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Muzej Hercegovine, Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski arhiv Sarajeva, Mješovita srednja škola Bugojno i Četvrta gimnazija Ilidža.
 
Konferenciju su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Fondacija za bibliotečku djelatnost.

 

Sponzori konferencije

INFO-KOD

UNDP BiH

Turistička zajednica kantona Sarajevo

 

naslovna

Historijski muzej Bosne i Hercegovine

 

bugojno

Bugojno

 

 

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida