IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

Program konferencije BAM 2018

Ispis PDF

BAM 2018

10. međunarodna konferencija

Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja

 

JAVNO ZAGOVARANJE U SVRHU BOLJEG POZICIONIRANJA

BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA U ZAJEDNICI

 

26. oktobar 2018, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

27. oktobar 2018,  Kristalna sala Općine Bugojno, Bugojno

 

Petak, 26. 10. 2018.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

08:30 - 9:00

Registracija učesnika/ca

09:00 - 9:30

 

 

 

 

 

 

Dobrodošlica domaćina

Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine

Pozdravna riječ

Doc. dr. Lejla Hajdarpašić (Filozofski fakultet UNSA), predsjednica Programskog odbora

Agenda 2030

Siniša Šešum (UNESCO)

Obraćanje ispred Ministarstva

SESIJA I – POZVANA PREDAVANJA

09:30 - 10:00

 

Prof. dr. Maja Žumer (Univerzitet u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija)

IFLA Library Reference Model: The way forward

10:00 - 10:30

Vanja Jurilj (Hrvatska udruga školskih knjižničara, Zagreb, Hrvatska)

Samoodređenje - ključ za prijelaz od zanimanja do profesije

10:30 - 10:50

Pauza za kafu

SESIJA II – INFORMACIJSKA PISMENOST

10:50 - 11:05  

 

Prof. dr. Senada Dizdar, Mirko Musa (FFUNSA, SVEMO,   BiH)

Istraživanje infomacijske i informatičke pismenosti učenika i studenata u   Mostaru: studija slučaja

10:05 - 11:20      

Dr. sc. Beba E. Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, BiH)

Medijska i informacijska pismenost (MIL), biblioteke i savremeni obrazovni sistem

SESIJA III – ZAGOVARANJE – BIBLIOTEKE, ARHIVI, MUZEJI

11:20 - 12:20

 

Edita Bačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

Davorka Pšenica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatska

Javno zagovaranje (Radionica – pozvani predavači)

12:20 – 12:30

Pauza za kafu

SESIJA IV – LOKALNE ZAJEDNICE I PRISTUP INFORMACIJAMA

12:30 -12:45

 

Emira Kulenović (Biblioteka Sarajeva, BiH)

Pokretanje programa i projekata u zajednici kao dio društveno odgovornog poslovanja

12:45 - 13:00

 

 

Hadija Džigal Kriještorac (Biblioteka “Vuk Karadžić” Prijepolje, Srbija)

Realni i virtuelni prostor prijepoljske biblioteke u službi slobodnog pristupa znanju, informacijama i lokalnoj/regionalnoj kulturnoj baštini

13:00 - 13:15

 

Maša Mladenović (Gradska biblioteka, Subotica, Srbija)

Unapređenje vidljivosti web prezentacija ustanova kulture na Google pretraživaču

13:15 – 13:30

Esmir Bašić (Opća biblioteka Tešanj, Tešanj, BiH)

Školske biblioteke u funkciji afirmacije kulture čitanja

13:30 14:30

Ručak za učesnike/ice konferencije

SESIJA V – ARHIVI, MUZEJI, BIBLIOTEKE I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

14:30 – 14:45

 

Enisa Žunić (Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla, BiH)

Kultura kao roba: živi muzeji, arhivi i biblioteke

14:45 – 15:00

 

Madžida Smajkić (Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, BiH)

Zaštita arhivske i bibliotečke građe od bioloških oštećenja

15:00 – 15:15

 

 

Elma Hodžić (Historijski muzej Bosne i Hercegovine, BiH)

Muzej i društvo: zagovaranje kao mehanizam obogaćivanja muzejskih kolekcija (case study Historijski muzej BiH)

15:15 – 15:30

 

 

 

Jasmina Bajo, Javna biblioteka, Kotor, Crna Gora

Nataša Gobović, Pomorski fakultet, Kotor, Crna Gora

Obnovljena „Izložba dokumenata o događajima u vezi sa Ujedinjenjem Crne Gore i Boke Kotorske (1813 – 1814. godine)“ – primjer dobre prakse i saradnje biblioteka, arhiva i muzeja

15:30 – 15:45

Zoran Kisić (Narodna biblioteka Nevesinje, BiH)

Dugalića džamija – istorijski svjedok nevesinjske čaršije

SESIJA VI – DIGITALNI MODELI, DIGITALNI SERVISI

15:45 – 16:00

 

Džejla Khattab, M.A (FFUNSA, BiH)

Posredovanje arheološkog znanja: Izložba „ArcheoReality“

16:00 – 16:15

Ejla Ćurevac (Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, BiH)

Digitalna biblioteka Gazi Husrev-begove biblioteke : projekat digitalizacije stare periodike

16:15 – 16:30

Pauza za kafu

RADIONICE

16:30 - 17:30

 

Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, BiH)

Priče iz biblioteke - postizanje ciljeva UN agende 2030: kako, kada i zašto?

16:30 - 17:30

Džejla Khattab, Nadina Grebović-Lendo, studentice Katedre za bibliotekarstvo (FFUNSA, BiH)

ArcheoReality: Primjena aplikacije proširene stvarnosti hpReveal u informacijskim ustanovama (Poster)

17:30 - 18:00

Obilazak Historijskog muzeja uz kustosko vođenje

Subota, 27. 10. 2018.

Bugojno, Općina Bugojno, Kristalna sala

07:00

09:30

09:30 – 10:00

Polazak učesnika/ica ispred Zemaljskog muzeja za Bugojno

Dolazak učesnika/ica

Kafa dobrodošlice

SESIJA VII – UN AGENDA 2030 I IFLA

10:00 - 10:15

Pozdravna riječ

Načelnik Hasan Ajkunić, Općina Bugojno

10:15 - 10:30

 

 

Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, BiH)

Uloga biblioteka u ostvarivanju UN Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja –

rezultati ankete u Bosni i Hercegovini

10:30 - 10:45

Narcisa Rastoder (Ekonomski fakultet UNSA, BiH)

IFLA Global Vision

10:45 - 11:00

Zaključci i preporuke konferencije BAM 2018

11:00 - 13:30

Studijska posjeta (Prusac, Ajvatovica)

14:00 – 15:30

Ručak

16:00

Povratak u Sarajevo

POSTERSKA IZLAGANJA

GLAM projekat: galerije, biblioteke, arhivi i muzeji na internetu (PDF)

Aleksandra Popović, Oja Krinulović, Mile Stijepović, Đorđe Stakić (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, Srbija)

NB RS: KoBSON edukacije kao deo obrazovanja (PDF)

Tatjana Timotijević, Ana Đorđević, Boris Đenadić, Katarina Perić, Božidar Ivić (Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija)

Dugalića džamija – istorijski svjedok nevesinjske čaršije (PDF)

Zoran Kisić (Narodna biblioteka Nevesinje, BiH)

PROGRAMSKI ODBOR

doc. dr Lejla Hajdarpašić (Univerzitet u Sarajevu), prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović (Univerzitet u Sarajevu), dr. Amina Rizvanbegović Džuvić (Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića), Elma Hašimbegović (Historijski muzej BiH), doc. dr. Mario Hibert (Univerzitet u Sarajevu), Haris Zaimović (Historijski arhiv Sarajevo)

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Narcisa Puljek-Bubrić (Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića), Narcisa Rastoder (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), Almedina Salihagić (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika), Edin Topčić (Mješovita srednja škola Bugojno), Asim Krhan (Muzej Hercegovine), Elma Hodžić (Historijski muzej BiH), Azra Bečević-Šarenkapa (Zemaljski muzej BiH), Nihada Muratović (IV gimnazija Ilidža)

 

ORGANIZATOR

Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa - BAM

 

SUORGANIZATORI

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Mješovita srednja škola Bugojno, Muzej Hercegovine, Historijski muzej BiH, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine,

Četvrta gimnazija Ilidža i Historijski arhiv Sarajeva

 

Konferenciju BAM 2018 podržali

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Fondacija za bibliotečku djelatnost

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

Općina Bugojno

 

Sponzori

Info-kod

 

 

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida