IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

Održano predavanje prof. Petera Hernona u NUBBiH-u

Ispis PDF

Danas je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH u Sarajevu, prof. Peter Hernon (Graduate School of Library and Information Science, USA, Boston) održao predavanje za bibliotekare, nastavnike i studente na temu: "Kvalitet usluga u američkim akademskim bibliotekama".

Prof. Hernon govorio je o kvaliteti usluga za korisnike i smjernicama kako i na koji način biti u korak sa novim izazovima u bibliotečko-informacijskoj oblasti. Njegova prezentacija je odgovorila na pitanja kako da akademske biblioteke usklade svoje funkcioniranje sa misijom matične institucije. Istakao je važnost razvoja novih vještina i sposobnosti bibliotekara, a koje se tiču procesa digitalizacije, vještina komunikacije i vještina rješavanja problema. Međutim, da bi akademske biblioteke funkcionirale u skladu sa potrebama savremenih korisnika, neophodan je redovan i stabilan sistem finansiranja.

Pozvano predavanje je organizirala BAM - Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa uz finansijsku pomoć Američke Ambasade u Sarajevu. Domaćin predavanja bila je Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. Prof. Hernon boravi u Sarajevu kao pozvani predavač 8. međunarodne konferencije BAM 2014 "Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Kvalitet usluga i standardi”.

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida