IFLA EBLIDA
UNESCO ICOM
Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine ICOM BiH

Vremenska prognoza

BAM konferencije

Partner BAM konferencija

Kalendar

EBLIDA-ina kampanja „The Right to E-read“

Ispis PDF

EBLIDA (Eblida, European Bureau of Library Information and Documentation Associations / Evropski ured za bibliotečka, informacijska i dokumentacijska udruženja) je pokrenula kampanju pod nazivom „The Right to E-read“ (Pravo na e-čitanje) koja za cilj ima podizanje svijesti o elektronskim publikacijama među političarima, bibliotekarima i široj javnosti, sve sa jednim ciljem, a to je omogućavanje bibliotekama da legalno posjeduju i daju na korištenje elektronske publikacije svojim korisnicima. EBLIDA poziva Evropsku komisiju da izradi jasan zakonski okvir za autorsko i srodna prava koji bi omogućio bibliotekama da nabavljaju i korisnicima posuđuju e‐knjige uz odgovarajuću naknadu autorima i drugim nositeljima prava, kao što je slučaj sa štampanim knjigama, kako bi na taj način i dalje mogle pružati svoje usluge u korist svih evropskih građana. Učešće u projektu iz Bosne i Hercegovine uzela je Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa.

Više...

Kontakti

Asocijacija BAM
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo
Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Tel.: +387 (0)33 275 313    
Tel./Fax: +387 (0)33 275 969 
ID broj:  4201116740001

E-mail: bam@bam.ba

Transakcijski račun:

UniCredit Bank 3383202200592158 (KM)
3380604818484354 (€)


Članstva

ifla1

eblida